KÖMÜR BÜTÜN TÜRKİYEYİ İHYA EDECEK BİR SERVETTİR. K.ATATÜRK

EBYS

Staj ve Beceri Eğitimi Yönetim Paneli için tıklayınız.18.10.2018
Staj ve Beceri Eğitimleri başvuru için tıklayınız.18.10.2018
Kurumumuz Arabulucu İletişim Bilgileri11.04.2018
Fatura Mükellefi Olan İşletmelerin Dikkatine01.06.2017
Sayfa 1
Sanayi müşterilerimizin 17.01.2018 - 31.01.2018 tarihleri arasında sözleşme yapmaları gerekmektedir.
2018 Yılında Ç.L.İ Müdürlüğünden Sanayi Amaçlı Kömür Alacak ve Sözleşme Yapacak Müşterilerin Kömür Miktarları Dağıtım Listesi
BİMER TANITIMI (SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI)
Sayfa 1

Ç.L.İ.MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM ESASLARI

1
GİRİŞ :
Çanakkale - Çan havzasındaki kömür oluşumu;1940 yılında tespit edilmiş ve 1979 yılında yürürlüğe giren 2172 sayılı yasa ile devletleştirilinceye kadar özel sektör tarafından işletilmiştir. İşletmemiz 1979 yılından beri sanayinin enerji ve ısınma amaçlı teshin ihtiyacını karşılaması amacıyla faaliyet göstermektedir. Rezervimizin büyük kısmı yüksek kükürt içermektedir. Bu nedenle, kömür satışımızın da büyük kısmı 7.Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde 2000 yılı Haziran ayında kurulmasına başlanan ve 2003 yılında tamamlanan 2x160 MW gücündeki Çan Termik Santrali`ne yapılmaktadır. Bunun yanında, civardaki sanayi tesislerine toz kömür satışımız da devam etmektedir. Ayrıca faaliyetlerimiz esnasında çevre mevzuatına uygun kömür çıkarıldığı durumlarda da piyasaya ısınma amaçlı kömür satışımız da olabilmektedir. Dolayısıyla, ürettiğimiz kömürlerin %90’ ı 18 Mart Çan Termik Santraline, %10’u ise parça ve toz kömür olarak piyasaya satılmaktadır.
RUHSAT DURUMU
1 - Çanakkale-Çan Sahaları: Ruhsat No: İR-3378 Alan :2 437.02 Hektar
2 - Balıkesir-Balya Mancılık Sahaları (Rödevanslı Çalışıyor) Ruhsat No: İR-1521 Alan : 898.11 Hektar
İşletmemizin faaliyetlerini sürdürdüğü kömür havzası;
Çanakkale ili Çan ilçesi sınırları içinde yer almakta ve Çan İlçesi batısından başlayarak,Tepeköy -Duraliköy - Kulfaköy -İlyasağa Çiftliği –Mallıdere (Dereköy) -Mallıköy köyleri arasında yaklaşık 19.000 dönüm’lük bir alanı kapsamaktadır. İşletmemiz,Çanakkale’ye 75 km. uzaklıkta olup, ulaşım açısından bir sorunu yoktur.
ÇAN TEVSİİ PROJESİNE GÖRE SAHANIN
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ (2010 YILI BAŞI İTİBARİYLE)
GÖRÜNÜR REZERV=80.302.588 Ton
ÜRETİLEBİLİR REZERV=59.182.958 Ton
TOPLAM DEKAPAJ =5.108.199 m³
ORT. TOPRAK-KÖMÜR ORANI =10,18 m³/ton
ORJİNAL KÖMÜRÜN ORT. AID =3.023 Kcal/Kg
ORJİNAL KÖMÜRÜN ORT.NEMİ =% 23,65
ORJİNAL KÖMÜRÜN ORT.KÜLÜ = % 27,73
ORJİNAL KÖMÜRÜN ORT.KÜKÜRDÜ =% 4,20
KÖMÜRÜN YOĞUNLUĞU = 1,4 ton/m³
ORTALAMA KÖMÜR KALINLIĞI = 17,62m
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
AÇIK İŞLETME YÖNTEMİ;
Dekapaj ve üretim (kömür kazı+yükleme+nakliye) olmak üzere iki aşamada gerçekleşen bir madencilik yöntemidir.
DEKAPAJ;
Açık işletme projesine göre maden yatağının üzerindeki örtü tabakasının delme +patlatma yöntemiyle gevşetilmesi,kazılması,yüklenmesi, taşınması,toprak harmanına dökülmesi, serilmesi,harman sahasının düzeltilmesi, toprak harmanı ve kademe yollarının yapımı ve bakımı gibi muhtelif ameliyeleri kapsayan işlemlerin tümüdür.
ÜRETİM
Kömür, dekapaj ile üzeri açılan kömür damarından yükleyici+ kamyon grubuyla ve kazı+yükleme+nakliye ameliyesi ile üretilmektedir. Kömür kazı+yükleme+nakliyesi ihale yöntemi ile müteahhit firmalara yaptırılmaktadır. Üretilen kömürler, 0-1000m boyutunda Termik Santrale verilmekte veya İşletmemize ait 250 ton/saat kapasiteli kribraj tesislerimizde hizmet satın alınması yoluyla müteahhit marifetiyle eleme+ayıklama işlemine tabi tutulmakta ve +30 mm eleküstü parça kömür ile 0-30 mm elekaltı toz kömür elde edilmektedir.
1
İHALE İLANLARI
İşletme Müdürlüğümüz Yevmiyeli Personeline Toplu İş Sözleşmesi Gereği Verilmek Üzere Muhtelif Yazlık ve Kışlık İş Elbisesi Alımı İşi Açık İhale Usulü (kapalı zarf) ile ihale edilecektir.

İhale İlan Sayfa 1
ÇEVRE ÖDÜLÜ 2013 YILI

TÜRKİYENİN EN TEMİZ SANAYİ TESİSİ YARIŞMASI KATEGORİ 2 DALINDA ÇANAKKALE İL BİRİNCİSİ 05/06/2013