KÖMÜR BÜTÜN TÜRKİYEYİ İHYA EDECEK BİR SERVETTİR. K.ATATÜRK

EBYS

Fatura Mükellefi Olan İşletmelerin Dikkatine01.06.2017
Sayfa 1
BİMER TANITIMI (SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI)
Sayfa 1
İşletmemiz Linyit üretim sahasının tabanında, andezit ve tüflerden oluşan yer yer kaolinleşmiş birimler bulunmaktadır. Hazerfen (1976) bu birimi temel volkanitleri olarak adlandırmış ve muhtemel yaşı üst Kretase olarak belirlemiştir. Temel volkanitleri üzerine uyumsuz olarak Miyosen yaşlı birimler gelmektedir. Miyosen yaşlı birimin tabanında linyitli zon ve linyitli zonun üzerine uyumlu olarak yer yer bitümlü laminalı kiltaşları ve daha üste doğru laminalı kiltaşlarıyla grift ardalanmalı Aglomera-Tüf seviyeleri gelmektedir. Miyosen serisinin en üstünde tamamen altere olmuş (killeşmiş) zon yer almaktadır. Bu birim aglomera ve tüflerin alterasyonu sonucunda oluşmuş ve “altere aglomera tüf” olarak adlandırılmıştır. Miyosen yaşlı birimin üzerine uyumsuz olarak, Üst Pliyosen veya Pleistosen (Hazerfen, 1976) yaşlı tutturulmamış-az tutturulmuş çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı kiltaşı seviyeleri gelmektedir. Saha içindeki ortalama kömür kalınlığı 17 m’dir ve orta-üst Miyosen yaşlıdır. Sahada genellikle GB-KD doğrultusunda olan faylar bulunmaktadır. Çan Linyit Havzası 1/25000 ölçekli jeoloji haritası ( Gökmen ve diğ. 1993’den faydalanılmıştır. )
İHALE İLANLARI
İşletme Müdürlüğümüz açık ocak sahası aydınlatmasında kullanılmak üzere (3 Kalem) jeneratör seti alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.
İşletme Müdürlüğümüz MARION ekskavatörlerde kullanılmak üzere (1 Kalem) kuyruk kablosu vulkanize cihazı alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.
İşletme Müdürlüğümüz işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.
İşletme Müdürlüğümüze ait HD 785-2 Komatsu kamyonlarda kullanılmak üzere 15 adet şanzuman(Radyatör) soğutucusu imalatı işi açık ihale usulü (Kapalı zarf) ile ihale edilecektir.

İhale İlan Sayfa 1 2
ÇEVRE ÖDÜLÜ 2013 YILI

TÜRKİYENİN EN TEMİZ SANAYİ TESİSİ YARIŞMASI KATEGORİ 2 DALINDA ÇANAKKALE İL BİRİNCİSİ 05/06/2013

Güncel Kömür Fiyatları (Kdv Hariç TL)
Toz (0-30) mm
08.07.2017
167,00
Pudra Toz (0-10) mm
08.07.2017
122,00
Fındık (+10-30) mm
08.07.2017
218,00
Çan Krible +30 mm (torbali)
08.07.2017
307,00
Çan Krible +30 mm
08.07.2017
288,00
Fındık (+10-30) mm (Torbalı)
08.07.2017
237,00
Sayfa 1
İşletme Müdürlüğümüzce +(30-100) mm ebatlarında piyasaya ısınma amaçlı olarak arzı yapılan TORBALI PARÇA KÖMÜRÜN 2017 yılından itibaren sadece Ocak, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında satışı yapılacak olup, yılın diğer aylarında satışı yapılmayacaktır. 29.11.2016
İşletme Müdürlüğümüzce üretimi yapılıp, sözleşme karşılığı satışı yapılan Sanayi Kömürü talebi yapacak müşterilerimizin 03.01.2017-31.01.2017 tarihleri arasında sözleşme yapmak üzere İşletmemize müracatları alınacaktır.
ZİRAAT BANKA HESAP NUMARALARIMIZ GÜNCELLENMİŞTİR. 03/01/2012
2.Sınıf Linyit için alınmış olan TSE belgemiz iptal edilmiştir. Müşterilerimizin kömürümüz ile Resmi Kurum İhalelerine girmemeleri rica olunur.16.12.2011
Sayfa 1